Ciri- Ciri Sistem Kami

Kewangan

Pembangunan modul kewangan yang sangat membantu Jawatankuasa bendahari dalam merekod  serta memudahkan pembentangan audit tahunan secara online

MasjidCare

masjidcare di bangunkan setelah melihat permasalahan dari pandemik Covid 19 yang melanda Malaysia Sehinggakan Semua masjid terpaksa ditutup

 

Pegesahan

Membantu pihak pentadbir masjid membuat pengesahan dengan cepat dan efektif

kehadiran

Kehadiran pegawai yang bertugas seperti imam,bilal,siak di rekod dengan mengunakan  peranti yang sangat efesien

Minit Mesyuarat

Kini kerja-kerja pengkeranian setiausaha masjid tidak perlu lagi bimbang kerana modul  minit mesyuarat yang lengkap dan tersusun

Statistik

Memudahkan pengerusi mahupun AJK masjid dalam melihat analisis data secara graf statistik

Aktiviti

Merekodkan segala aktiviti yang dijalankan setiap bulan bagi memudahkan pihak yang berkenaan membuat semakan secara menyeluruhi

Aduan

Memudahkan anak kariah untuk membuat sebarang aduan yang berkaitan masjid di kariah masing-masing

Selenggara

Membantu pihak pengurusan dan pentadbir masjid dalam merekod segala kerja-kerja selenggara yang melibatkan fasaliti dan utiliti masjid secara sistematik

Komuniti

Rekod berkaitan komuniti setempat untuk rujukan pihak pengurusan dan pentadbir masjid

Organisasi

Pendaftaran bagi memudahkan urusan rekod bagi pihak berwajib yang mengurus serta mentadbir masjid

Carian

Memudahkan pihak pengurusan masjid untuk mencari data maklumat anak kariah dengan pantas