Ciri- Ciri Sistem Kami

PENGURUSAN AHLI KARIAH

Pembangunan modul dan sub-modul bagi menguruskan ahli kariah setempat dengan lebih sistematik dan efektif . Pihak pentadbir masjid dapat mengenalpasti ahli kariah dengan lebih mudah.

PENGURUSAN PENTADBIRAN MASJID

Pembangunan modul dan sub-modul pentadbiran masjid bagi memudahkan pihak masjid menguruskan pentadbiran masjid pada tahap maksimum dengan lebih sistematik dan efektif. Pengurusan ini memudahkan pengerusi masjid dalam mengawal selia dan mentadbir.

PENGURUSAN KEWANGAN

Pembangunan modul kewangan membantu bendahari masjid dalam merekod  serta memudahkan pembentangan audit tahunan secara online

PENGURUSAN ASET

Pembangunan modul dan sub-modul dalam pengurusan aset memudahkan pentadbir masjid dalam merekod aset-aset masjid menguruskan segala aset lebih sistematik dan efektif.

PENGURUSAN KOMUNITI

Pembangunan modul ini dapat membantu pentadbiran masjid dalam maklumat komuniti setempat.